Nazwa
Wymiana doświadczeń w zakresie badań foresightowych i ich wyników
CM functional group
Srategic adaptiveness

Wymiana doświadczeń w zakresie badań foresightowych oraz ich wyników, wynikłych działań oraz dowodów będących wiarygodnym potwierdzeniem otrzymanych rezultatów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798