Nazwa
Zdefiniowanie łańcucha dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zdefiniowanie łańcucha dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym, tj.:

a. Ustalenie czynności dowodzenia, kontroli i koordynacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym

b. Ustalenie uprawnień i zakresu odpowiedzialności na każdym szczeblu

c. Określenie ram i zasad przekazywania uprawnień

d. Ustalenie procedur i wytycznych dotyczących dowodzenia i zarządzania incydentami i sytuacjami kryzysowymi

e. Zapewnienie integralności dowodzenia podczas przechodzenia z fazy incydentu do fazy zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.