Nazwa
Stwarzanie możliwości do międzynarodowej wymiany w zakresie adaptacji
CM functional group
Srategic adaptiveness

Stwarzanie do międzynarodowej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie adaptacji organizacyjnej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798