Nazwa
Stosowanie ciągłego monitorowania
CM functional group
Srategic adaptiveness

Stosowanie ciągłego monitorowania środowiska zarządzania ryzykiem, czyli stałe monitorowanie sytuacji kryzysowej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798