Nazwa
Stosowanie ciągłego monitorowania
CM functional group
Srategic adaptiveness

Stosowanie ciągłego monitorowania środowiska zarządzania ryzykiem, czyli stałe monitorowanie sytuacji kryzysowej

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.