Nazwa
Ustanowienie środowiska i zasobów do podejmowania decyzji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Ustanowienie środowiska decyzyjnego dostosowanego do wymogów zarządzania kryzysowego oraz dedykowanie zasobów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798