Nazwa
Ustanowienie środowiska i zasobów do podejmowania decyzji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Ustanowienie środowiska decyzyjnego dostosowanego do wymogów zarządzania kryzysowego oraz dedykowanie zasobów

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.