Nazwa
Określanie priorytetów społeczności lokalnych i postrzeganych korzyści
CM functional group
Recovery

Inicjowanie kompleksowej oceny na miejscu w celu określenia priorytetów społeczności lokalnej i wpływu potencjalnych działań mających usunąć skutki kryzysu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798