Nazwa
Utrzymywanie potencjału badawczego i programów badawczych w zakresie identyfikowania zagrożeń i zarządzania kryzysowego
CM functional group
Srategic adaptiveness

Utrzymywanie i programów badawczo-rozwojowych w zakresie identyfikowania zagrożeń i zarządzania kryzysowego, w tym:

a. Budowanie sieci, współpraca, komunikacja i wymiana doświadczeń

b. Opracowanie solidnych struktur zarządzania badaniami i wspierania badań oraz zapewnienie narzędzi wbudowanego monitorowania, oceny i wyciągania wniosków z uwzględnieniem alternatywnych scenariuszy przyszłości

c. Prowadzenie projektów pilotażowych i demonstracyjnych w celu wspierania innowacji i przygotowania się na niewiadome

d. Opracowanie elastycznych programów badań

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.