Nazwa
Podtrzymywanie świadomości operacyjnej społeczeństwa
CM functional group
Recovery

Podtrzymywanie świadomości operacyjnej społeczeństwa na temat działań i środków usuwania skutków kryzysu

a. Upublicznianie informacji o bieżącej sytuacji oraz o organizacji działań i planach usuwania skutków kryzysu

b. Instruowanie społeczeństwa, jak postępować w przypadku zagrożeń wtórnych i strat ubocznych

c. Informowanie społeczeństwa, jak zachować się / postępować w danej sytuacji

d. Zapewnienie ludziom prywatnej komunikacji w przypadku uszkodzenia publicznej infrastruktury cyfrowej i kanałów komunikacji

e. Ustanowienie mechanizmu współpracy i kanałów komunikacji między społecznościami i instytucjami

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798