Nazwa
Podtrzymywanie świadomości operacyjnej społeczeństwa
CM functional group
Recovery

Podtrzymywanie świadomości operacyjnej społeczeństwa na temat działań i środków usuwania skutków kryzysu

a. Upublicznianie informacji o bieżącej sytuacji oraz o organizacji działań i planach usuwania skutków kryzysu

b. Instruowanie społeczeństwa, jak postępować w przypadku zagrożeń wtórnych i strat ubocznych

c. Informowanie społeczeństwa, jak zachować się / postępować w danej sytuacji

d. Zapewnienie ludziom prywatnej komunikacji w przypadku uszkodzenia publicznej infrastruktury cyfrowej i kanałów komunikacji

e. Ustanowienie mechanizmu współpracy i kanałów komunikacji między społecznościami i instytucjami

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.