Nazwa
Szacowanie zapotrzebowania na zasoby
CM functional group
Srategic adaptiveness

Szacowanie zapotrzebowania na zasoby; określenie konkretnych potrzeb w zakresie zdolności radzenia sobie z zagrożeniami oraz zasobów krytycznych dla każdego alternatywnego scenariusza przyszłości

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798