Nazwa
Zarządzanie spontanicznymi wolontariuszami w fazie usuwania skutków kryzysu
CM functional group
Recovery

Umożliwienie spontanicznym wolontariuszom nawiązywania kontaktów z profesjonalnym personelem i wolontariuszami zorganizowanymi, zapewnianie instrukcji postępowania i zasobów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798