Nazwa
Zapewnienie bezpiecznego przechowywania oraz wymiany dokumentów i informacji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania oraz wymiany dokumentów i informacji, tj.:

  a. Ustanowienie ustrukturyzowanego systemu wymiany informacji do transformacji i przekazywania danych

  b. Opracowanie wspólnych narzędzi do bezpiecznego przechowywania i wymiany danych

  c. Opracowanie wspólnych narzędzi do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798