Nazwa
Zapewnienie bezpiecznego przechowywania oraz wymiany dokumentów i informacji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania oraz wymiany dokumentów i informacji, tj.:

  a. Ustanowienie ustrukturyzowanego systemu wymiany informacji do transformacji i przekazywania danych

  b. Opracowanie wspólnych narzędzi do bezpiecznego przechowywania i wymiany danych

  c. Opracowanie wspólnych narzędzi do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.