Nazwa
Koordynowanie działań z wojskiem i innymi jednostkami wsparcia
CM functional group
Srategic adaptiveness

Koordynowanie działań z wojskiem i innymi dostępnymi jednostkami i pracownikami służb wsparcia, np. organizacjami zwalczającymi zagrożenia CBRN

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798