Nazwa
Zarządzanie wolontariuszami zorganizowanymi w fazie usuwania skutków kryzysu
CM functional group
Recovery

Rozmieszczanie wolontariuszy zorganizowanych, przydzielanie im zadań i zapewnianie zasobów, a także nadzorowanie ich działań

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798