Nazwa
Regulowanie dostępu do komunikacji i informacji zarządzania kryzysowego
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Regulowanie dostępu do komunikacji i informacji zarządzania kryzysowego, tj.:

  a. Definiowanie i koordynowanie ogólnych zasad dostępu do komunikacji i informacji zarządzania kryzysowego oraz standardów certyfikacji sieci, infrastruktury i personelu

  b. Opracowanie i koordynowanie dokumentacji i procedur dot. komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami stosowanych w agencjach państwowych, jednostkach władz lokalnych, podmiotach prywatnych i organizacjach wolontariackich

  c. Ustanowienie standardów, procedur i kanałów udzielania i cofania dostępu pracowników do zasobów lub systemów

  d. Ustanowienie procedur uwierzytelniania użytkowników i dynamicznej modyfikacji uprawnień w sytuacjach kryzysowych

  e. Okresowe weryfikowanie protokołów dostępu dla każdego krytycznego zasobu oraz systemu w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu tylko uprawnionym osobom

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798