Nazwa
Wykorzystywanie mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego w celu mobilizacji zasobów
CM functional group
Recovery

Wykorzystywanie mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego, aby mobilizować, dostarczać i wykorzystywać zasoby

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798