Nazwa
Opracowanie wariantów działania i oszacowanie niezbędnych zasobów
CM functional group
Srategic adaptiveness

Opracowanie potencjalnych wariantów działania w prawdopodobnych alternatywnych scenariuszach przyszłości oraz oszacowanie niezbędnych zasobów dla każdego scenariusza.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798