Nazwa
Opracowanie wariantów działania i oszacowanie niezbędnych zasobów
CM functional group
Srategic adaptiveness

Opracowanie potencjalnych wariantów działania w prawdopodobnych alternatywnych scenariuszach przyszłości oraz oszacowanie niezbędnych zasobów dla każdego scenariusza.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.