Nazwa
Organizowanie działań wolontariuszy i lokalnych społeczności w zakresie usuwania skutków kryzysu
CM functional group
Recovery

Organizowanie działań wolontariuszy i lokalnych społeczności w zakresie usuwania skutków kryzysu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798