Nazwa
Ustanowienie infrastruktury operacji zarządzania kryzysowego
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Ustanowienie infrastruktury operacji zarządzania kryzysowego niezbędnej do podejmowania decyzji oraz organizowania i nadzorowania działań

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798