Nazwa
Tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu i środków zaopatrzenia
CM functional group
Srategic adaptiveness

Tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu i środków zaopatrzenia, np. konkretnych szczepionek, w przypadku scenariuszy, które nie są uważane za prawdopodobne w najbliższej przyszłości, ale są prawdopodobne w alternatywnej przyszłości (np. w scenariuszach szarego i czarnego łabędzia)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798