Nazwa
Tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu i środków zaopatrzenia
CM functional group
Srategic adaptiveness

Tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu i środków zaopatrzenia, np. konkretnych szczepionek, w przypadku scenariuszy, które nie są uważane za prawdopodobne w najbliższej przyszłości, ale są prawdopodobne w alternatywnej przyszłości (np. w scenariuszach szarego i czarnego łabędzia)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.