Nazwa
Monitorowanie obszaru dotkniętego kryzysem
CM functional group
Command, Control and Coordination

Wdrożenie kompleksowego monitorowania obszaru, ludności, infrastruktury krytycznej i zasobów dotkniętych kryzysem, a także najważniejszych funkcji, w tym wykorzystanie danych z różnych źródeł w celu kompleksowego monitorowania dotkniętego obszaru, budowania świadomości sytuacyjnej i ułatwiania podejmowania decyzji

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.