Nazwa
Monitorowanie obszaru dotkniętego kryzysem
CM functional group
Command, Control and Coordination

Wdrożenie kompleksowego monitorowania obszaru, ludności, infrastruktury krytycznej i zasobów dotkniętych kryzysem, a także najważniejszych funkcji, w tym wykorzystanie danych z różnych źródeł w celu kompleksowego monitorowania dotkniętego obszaru, budowania świadomości sytuacyjnej i ułatwiania podejmowania decyzji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798