Nazwa
Określenie możliwości i procedur interesariuszy w zakresie komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Określenie i procedur, jakimi interesariusze dysponują w zakresie komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami, a także doświadczanych przez nich problemów z interoperacyjnością

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798