Nazwa
Określenie możliwości i procedur interesariuszy w zakresie komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Określenie i procedur, jakimi interesariusze dysponują w zakresie komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami, a także doświadczanych przez nich problemów z interoperacyjnością

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.