Nazwa
Ocena potrzeb w zakresie odbudowy gospodarczej
CM functional group
Recovery

Koordynowanie i przeprowadzenie kompleksowej oceny potrzeb w zakresie międzyagencyjnej i publiczno-prywatnej odbudowy gospodarczej; skutków gospodarczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; i uzasadnienie udziału rządu w odbudowie gospodarczej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798