Nazwa
Ocena potrzeb w zakresie odbudowy gospodarczej
CM functional group
Recovery

Koordynowanie i przeprowadzenie kompleksowej oceny potrzeb w zakresie międzyagencyjnej i publiczno-prywatnej odbudowy gospodarczej; skutków gospodarczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; i uzasadnienie udziału rządu w odbudowie gospodarczej

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.