Nazwa
Planowanie długoterminowych działań odbudowy gospodarczej
CM functional group
Recovery

Planowanie długoterminowych wysiłków na rzecz odbudowy gospodarczej, tj.:

a. Koordynowanie działań rządowych, regionalnych, lokalnych i prywatnych

b. Koordynowanie programów naprawy rolnictwa

c. Wprowadzanie instrumentów pieniężnych (np. pożyczek) w celu wspierania odbudowy lokalnego przemysłu, rolnictwa, handlu i lokalnej turystyki

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798