Nazwa
Zwiększanie świadomości sytuacyjnej, udostępnianie COP
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zwiększanie świadomości sytuacyjnej w całym łańcuchu dowodzenia, zbieranie informacji operacyjnych, stałe ocenianie ryzyka i zagrożeń oraz budowanie i udostępnianie wspólnego obrazu operacyjnego (COP – ang. Common Operational Picture), w tym:

  a. Wymiana informacji dotyczących kryzysu między organizacjami w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej

  b. Integrowanie danych z różnych źródeł i modeli w celu uzyskania bardziej dokładnego wspólnego obrazu operacyjnego i zwiększenia świadomości sytuacyjnej

  c. Łączenie danych historycznych i danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym z wynikami zweryfikowanych modeli, dostępnych w różnych formatach, w celu budowania świadomości sytuacyjnej menedżerów

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.