Nazwa
Zwiększanie świadomości sytuacyjnej, udostępnianie COP
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zwiększanie świadomości sytuacyjnej w całym łańcuchu dowodzenia, zbieranie informacji operacyjnych, stałe ocenianie ryzyka i zagrożeń oraz budowanie i udostępnianie wspólnego obrazu operacyjnego (COP – ang. Common Operational Picture), w tym:

  a. Wymiana informacji dotyczących kryzysu między organizacjami w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej

  b. Integrowanie danych z różnych źródeł i modeli w celu uzyskania bardziej dokładnego wspólnego obrazu operacyjnego i zwiększenia świadomości sytuacyjnej

  c. Łączenie danych historycznych i danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym z wynikami zweryfikowanych modeli, dostępnych w różnych formatach, w celu budowania świadomości sytuacyjnej menedżerów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798