Nazwa
Analizowanie konsekwencji alternatywnych scenariuszy przyszłości
CM functional group
Srategic adaptiveness

Analizowanie konsekwencji alternatywnych scenariuszy przyszłości dotyczących zarządzania kryzysowego, np. prowadzenie ćwiczeń i symulacji postępowania w przypadku alternatywnych scenariuszy przyszłości

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798