Nazwa
Zapewnianie dodatków motywacyjnych dla osób pracujących lub pomocy dla osób bezrobotnych
CM functional group
Recovery

Zapewnianie osobom poszkodowanym dodatków motywujących do utrzymania zatrudnienia lub specjalnej pomocy dla osób bezrobotnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798