Nazwa
Publikowanie ostrzeżeń i alertów dotyczących zagrożeń wtórnych
CM functional group
Command, Control and Coordination

Nieprzerwane ostrzeganie ogółu społeczeństwa i instytucji o zagrożeniach wtórnych i ubocznych oraz związanych z nimi zdarzeniach

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798