Nazwa
Monitorowanie relacji w mediach
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Organizowanie i prowadzenie monitoringu relacji medialnych na temat skutków sytuacji kryzysowej, postępów w reagowaniu kryzysowym poczynionych przez agencje zarządzania kryzysowego, zaleceń dla obywateli itp.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798