Nazwa
Dekontaminacja środowiska
CM functional group
Recovery

Koordynowanie i przeprowadzanie dekontaminacji oraz innych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu dla środowiska

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798