Nazwa
Dostarczanie informacji o skutkach kryzysu
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Dostarczanie lub ułatwianie tworzenia zasobów (zdjęć, map, grafik, filmów, komunikatów prasowych itp.) dokumentujących skutki kryzysu oraz efekty operacji reagowania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798