Nazwa
Poszerzanie zasobów społeczności w celu wzmocnienia jej odporności na zagrożenia
CM functional group
Srategic adaptiveness

Poszerzanie zasobów finansowych, fizycznych, zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, politycznych, ludzkich, społecznych i naturalnych społeczności lokalnych w celu wzmocnienia odporności społeczności na zagrożenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798