Nazwa
Opracowanie polityki na rzecz zrównoważonej rekultywacji
CM functional group
Recovery

Przeprowadzanie ocen długotrwałego oddziaływania na środowisko oraz opracowanie polityki i programu na rzecz zrównoważonej rekultywacji środowiska

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798