Nazwa
Usuwanie uszkodzonych konstrukcji i gruzu
CM functional group
Recovery

Usuwanie uszkodzonych konstrukcji; usuwanie gruzu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798