Nazwa
Poprawa gotowości, zdolności reagowania, stanu wiedzy, samoorganizacji i stopnia innowacji społeczności lokalnych
CM functional group
Srategic adaptiveness

Poprawa gotowości, zdolności reagowania, stanu wiedzy, samoorganizacji i stopnia innowacji społeczności lokalnych, w tym:

a. Regularne aktualizowanie wytycznych i procedur dotyczących tego, w jaki sposób obywatele powinni przygotować się na sytuacje kryzysowe związane z ekstremalnymi zdarzeniami

b. Zachęcanie do wdrażania zaawansowanych działań przywracających/odbudowujących

c. Organizowanie kampanii edukacyjnych i uświadamiających

d. Opracowanie nowych metod podnoszenia świadomości w celu przezwyciężania barier wynikających z przekonań i zachowań

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798