Nazwa
Poprawa gotowości, zdolności reagowania, stanu wiedzy, samoorganizacji i stopnia innowacji społeczności lokalnych
CM functional group
Srategic adaptiveness

Poprawa gotowości, zdolności reagowania, stanu wiedzy, samoorganizacji i stopnia innowacji społeczności lokalnych, w tym:

a. Regularne aktualizowanie wytycznych i procedur dotyczących tego, w jaki sposób obywatele powinni przygotować się na sytuacje kryzysowe związane z ekstremalnymi zdarzeniami

b. Zachęcanie do wdrażania zaawansowanych działań przywracających/odbudowujących

c. Organizowanie kampanii edukacyjnych i uświadamiających

d. Opracowanie nowych metod podnoszenia świadomości w celu przezwyciężania barier wynikających z przekonań i zachowań

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.