Nazwa
Bezpośrednia komunikacja z mediami i społeczeństwem
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Angażowanie zespołów zarządzania kryzysowego w bezpośrednią komunikację z mediami i społeczeństwem

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798