Nazwa
Wspomaganie podejmowania decyzji w procesach dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Wspomaganie podejmowania decyzji w procesach dowodzenia, kontroli i koordynacji, np. poprzez wdrażanie modeli i narzędzi analizy, oceny i prognozowania

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798