Nazwa
Ustanowienie możliwości kontroli na każdym szczeblu dowodzenia
CM functional group
Command, Control and Coordination

Ustanowienie kontroli na każdym szczeblu dowodzenia, w tym kontroli informacji, komunikacji i organizacji (personelu)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798