Nazwa
Zarządzanie wolontariuszami świadczącymi usługi społeczne
CM functional group
Recovery

Pomaganie władzom lokalnym w zarządzaniu wolontariuszami świadczącymi usługi społeczne i psychospołeczne

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798