Nazwa
Dostarczanie żywności, wody i energii elektrycznej dla ludności
CM functional group
Recovery

Zapewnianie regularnych dostaw żywności, wody i energii elektrycznej do użytku prywatnego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798