Nazwa
Zaprojektowanie systemu kontroli
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zaprojektowanie systemu kontroli wzdłuż łańcucha dowodzenia, tj.:

  a. Określenie zadań kontrolnych dla procesów decyzyjnych, operacji i planowania zasobów oraz informacji zwrotnych dotyczących wdrażania

  b. Określenie zasad kontroli na każdym szczeblu dowodzenia z osobna i na wszystkich razem

  c. Ustanowienie procedur planowania i przygotowywania decyzji dla środowiska kryzysowego

  d. Formułowanie informacji wykonawczych (decyzji, wytycznych, rozkazów i poleceń) i dostarczenie szablonów dla każdego szczebla dowodzenia

  e. Zapewnienie integralności podczas przejścia od fazy zarządzania incydentem do fazy zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.