Nazwa
Zaprojektowanie systemu kontroli
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zaprojektowanie systemu kontroli wzdłuż łańcucha dowodzenia, tj.:

  a. Określenie zadań kontrolnych dla procesów decyzyjnych, operacji i planowania zasobów oraz informacji zwrotnych dotyczących wdrażania

  b. Określenie zasad kontroli na każdym szczeblu dowodzenia z osobna i na wszystkich razem

  c. Ustanowienie procedur planowania i przygotowywania decyzji dla środowiska kryzysowego

  d. Formułowanie informacji wykonawczych (decyzji, wytycznych, rozkazów i poleceń) i dostarczenie szablonów dla każdego szczebla dowodzenia

  e. Zapewnienie integralności podczas przejścia od fazy zarządzania incydentem do fazy zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798