Nazwa
Utworzenie systemu raportowania dotyczącego przeprowadzonych działań i wyciągniętych wniosków
CM functional group
Capability development

Wdrożenie systemu i procedur raportowania na temat przeprowadzonych działań i wyciągniętych wniosków, tj.:

a. Opracowanie procedur raportowania na temat przeprowadzonych działań i wyciągniętych wniosków

b. Utworzenie bazy danych i narzędzi analizy wyciągniętych wniosków oraz opracowanie platformy współpracy w celu wspierania nowych narzędzi takich jak raporty sytuacyjne, wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, karty zadań i listy kontrolne, scenariusze ćwiczeń itd.

c. Dostosowanie ocen pokryzysowych i włączanie ich do systemu raportowania o wyciągniętych wnioskach

d. Zapewnienie międzyagencyjnych szkoleń personelu w zakresie analizy raportów z przeprowadzonych działań oraz sporządzania raportów z wyciągniętych wniosków

e. Ustanowienie procedur wdrażania rozwiązań wypracowanych na podstawie zdobytych doświadczeń i wyciągniętych wniosków

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798