Nazwa
Przywracanie krytycznych usług medycznych oraz usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego
CM functional group
Recovery

Przywracanie krytycznych usług medycznych oraz usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, tj.:

a. Zapewnienie kompleksowych usług i programów w zakresie zarządzania stresem, zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego oraz leczenia uzależnień

b. Opracowanie (weryfikowanie i aktualizowanie) planów przywracania zrównoważonej opieki medycznej

c. Zapewnienie leczenia przez odpowiednie placówki medyczne i z wykorzystaniem odpowiednich procedur medycznych

d. Określenie i mobilizacja zasobów opieki zdrowotnej (budżet, personel, sprzęt, infrastruktura)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798