Nazwa
Przywracanie krytycznych usług medycznych oraz usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego
CM functional group
Recovery

Przywracanie krytycznych usług medycznych oraz usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, tj.:

a. Zapewnienie kompleksowych usług i programów w zakresie zarządzania stresem, zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego oraz leczenia uzależnień

b. Opracowanie (weryfikowanie i aktualizowanie) planów przywracania zrównoważonej opieki medycznej

c. Zapewnienie leczenia przez odpowiednie placówki medyczne i z wykorzystaniem odpowiednich procedur medycznych

d. Określenie i mobilizacja zasobów opieki zdrowotnej (budżet, personel, sprzęt, infrastruktura)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.