Nazwa
Zapewnienie narzędzi komunikacji wewnątrz grup zadaniowych i między nimi
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zapewnienie narzędzi bezpiecznej komunikacji wewnątrz grup zadaniowych ekip poszukiwawczo-ratowniczych i służb ratowniczych oraz między nimi

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798