Nazwa
Zapewnienie narzędzi komunikacji wewnątrz grup zadaniowych i między nimi
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zapewnienie narzędzi bezpiecznej komunikacji wewnątrz grup zadaniowych ekip poszukiwawczo-ratowniczych i służb ratowniczych oraz między nimi

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.