Nazwa
Zapewnienie wsparcia komunikacyjnego władzom lokalnym i sektorowi prywatnemu
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Koordynowanie i zapewnianie wsparcia komunikacyjnego dla władz lokalnych i sektora prywatnego w celu wzmocnienia działań uświadamiających, ochronnych, reagowania i pomocowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798