Nazwa
Edukowanie i uświadamianie społeczności lokalnych w celu wzmacniania ich odporności
CM functional group
Capability development

Edukowanie i uświadamianie społeczności lokalnych w celu wzmacniania ich odporności, m.in. w zakresie usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798