Nazwa
Koordynowanie współpracy w okresie przejściowym między etapem reagowania kryzysowego a etapem usuwania skutków
CM functional group
Command, Control and Coordination

Utworzenie grupy zadaniowej ds. koordynacji działań naprawczych w celu zarządzania okresem przejściowym między etapem reagowania kryzysowego a etapem usuwania skutków

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798