Nazwa
Prowadzenie szkoleń w zakresie interoperacyjności między organizacjami i szczeblami dowodzenia
CM functional group
Capability development

Dostarczanie instrukcji postępowania oraz prowadzenie krajowych i międzynarodowych szkoleń w celu osiągnięcia interoperacyjności między poszczególnymi organizacjami i szczeblami dowodzenia zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798