Nazwa
Zarządzanie odbudową infrastruktury
CM functional group
Recovery

Zarządzanie odbudową infrastruktury poprzez następujące działania:

a. Koordynowanie i przeprowadzenie kompleksowej oceny potrzeb agencji zarządzania kryzysowego i sektora publiczno-prywatnego w zakresie odbudowy infrastruktury

b. Opracowanie priorytetowych polityk, planów i programów odbudowy infrastruktury

c. Mobilizowanie zasobów publicznych, prywatnych i międzynarodowych na rzecz programów odbudowy infrastruktury

d. Ustanowienie specjalnych norm prawnych i mechanizmów finansowych wspierających odbudowę infrastruktury indywidualnej i biznesowej

e. Koordynowanie remontów budynków i odbudowy infrastruktury transportowej

f. Zapewnienie publicznych usług budowlanych i innego rodzaju wsparcia dla władz lokalnych w zakresie robót publicznych i odbudowy infrastruktury

g. Łączenie sił państwowych, lokalnych i prywatnych na rzecz odbudowy infrastruktury

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798