Nazwa
Opracowywanie symulacji konkretnych zagrożeń i przeprowadzanie ćwiczeń wspomaganych komputerowo
CM functional group
Capability development

Opracowywanie symulacji konkretnych zagrożeń oraz przeprowadzanie praktycznych i teoretycznych ćwiczeń symulacyjnych i wspomaganych komputerowo

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798