Nazwa
Opracowywanie symulacji konkretnych zagrożeń i przeprowadzanie ćwiczeń wspomaganych komputerowo
CM functional group
Capability development

Opracowywanie symulacji konkretnych zagrożeń oraz przeprowadzanie praktycznych i teoretycznych ćwiczeń symulacyjnych i wspomaganych komputerowo

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.