Nazwa
Modyfikowanie norm i ustaw
CM functional group
Recovery

Formułowanie i wprowadzanie niezbędnych zmian w normach prawnych i decyzjach rządowych (poprawki, nowelizacje i wprowadzanie nowych przepisów dotyczących poszczególnych przypadków)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798